Ynys Môn


Sw Môr Môn

photo

Dewch i weld y gorau o fywyd môr Prydain ym Môn.

Cewch gyfarfod yr anifeiliaid diasgwrn cefn yn y Parth Dim Esgyrn, gweld ffau’r morflaidd a sleifio drwy longddrylliad y Saith Chwaer! Ymwelwch â’n rhaglenni gwarchodaeth ceffylau môr a chimychiaid, coedwig wymon llawn pysgod anferth â’n harddangosfa sglefrod môr lleuad.

Sgyrsiau rhyngweithio dyddiol, Caffi Rockpool trwyddedig sy’n gweini cynnyrch lleol, siop anrhegion, golff gwirion, maes chwarae antur, castell bownsio anferth a sleid. Ymweliadau dychwelyd am ddim am wythnos o ddiwrnod y pryniant! Felly gallwch chi ddychwelyd am ein sgyrsiau dyddiol a phorthi pysgod neu i ddefnyddio’r maes chwarae.

Ar gyfer pob tywydd a phob oed, mae’n Ddiwrnod Gwych Allan!

Ar agor O hanner tymor mis Chwefror tan ddiwedd Tachwedd, ffoniwch neu ewch i’n gwefan am wybodaeth ynghylch oriau agor y gaeaf.

Disgownt 20% oddi ar tâl mynediad cyn 11yb yn 2019

Brynsiencyn, Isle of Anglesey, LL61 6TQ 01248 430411 www.angleseyseazoo.co.uk

Byd Natur Pili Palas

photo

Byd Natur Pili Palas yw fferm loynod byw enwocaf Cymru – ond os dewch i’n gweld byddwch yn synnu cymaint yn fwy sydd yma.

Mae hi’n jyngl go iawn yma gyda nadroedd, ymlusgiaid, pryfaid cop, sgorpionau ac adar egsotig. Mae gennym anifeiliaid anwes i chi eu cyfarfod, swrcatiaid, gloynod byw trofannol a llawer mwy, yn ogystal â chyfle i blant ollwng ychydig o stêm yn ein cae chwarae antur, ar y castell bownsio anferth neu yn y lle chwarae dan do!

Cewch hefyd fwynhau pryd o fwyd cartref neu de prynhawn yn ein caffi ac ymweld a’n siop anrhegion.

Ar agor

Drwy’r flwyddyn ar wahân i Ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan (penwythnosau yn unig ym mis Ionawr).

Amser

10am - 4.30pm. Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

Penmynydd Road, Menai Bridge, Anglesey LL59 5RP 01248 712474 www.pilipalas.co.uk

Seawake

photo

Ymunwch â ni ar un o’n taith reidiau cyflym ar hyd Afon Menai.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o deithiau, gan gynnwys, antur bywyd gwyllt i fyny i Ynys Pwffin i weld amrywiaeth o fywyd gwyllt, gan gynnwys y Pwffin bach! Neu gallech ddilyn arfordir Môn i fyny tuag at Bontyddau Menai hanesyddol a theimlo’n falch o’r Swellies enwog.

£12pp am BLAST o 1/2 awr; £20pp am RIB TRIP o 1 awr; £35pp am deithiau estynedig 2 awr

Mae’r holl dripiau’n ddibynnol ar y tywydd ac yn amodol ar argaeledd a thaliadau lleiaf.

Ar agor

Pasg - Hydref (archebion grwp ar gael drwy’r flwyddyn)

Amser

9am - 6pm

Disgownt

5% oddi ar archebu ymlaen llaw ar-lein - cod hyrwyddo greatdaysout_5

Man gadael: Pier Beaumaris LL58 8HH 01248 716335 www.angleseyboattrips.co.uk

Gerddi Plas Cadnant

photo

Achubwyd y Gerddi Cudd ac maent wedi cael trawsnewidiad ysblennydd.

Wedi eu hadfer i’w hen ogoniant, mwynhewch yr ardd waliog; dwbl o ffiniau llysieuol, y jyngl, y rhosgyrn a’r brenin, coetiroedd hynafol yn gartref i wiwerod coch; afonydd a rhaeadrau. Mae digon i’w weld ym Mhlas Cadnant hardd. Gerddi; Ystafell Te a Chanolfan Ymwelwyr Traddodiadol.

Ar Agor

Chwefror hyd Hydref 2019. Ddim yn agored bob dydd, edrychwch ar y wefan am fanylion llawn

Amser

12-4pm (Chwef & Maw); 12-5pm (Ebr - Hyd)

Manylion Cyswllt

Cadnant Road, Menai Bridge, Anglesey, LL59 5NH 01248 717174 www.plascadnant.co.uk