Ynys Môn


Sw Môr Môn

photo

Dewch i weld y gorau o fywyd môr Prydain ym Môn.

Cewch gyfarfod yr anifeiliaid diasgwrn cefn yn y Parth Dim Esgyrn, gweld ffau’r morflaidd a sleifio drwy longddrylliad y Saith Chwaer! Ymwelwch â’n rhaglenni gwarchodaeth ceffylau môr a chimychiaid, coedwig wymon llawn pysgod anferth â’n harddangosfa sglefrod môr lleuad.

Sgyrsiau rhyngweithio dyddiol, Caffi Rockpool trwyddedig sy’n gweini cynnyrch lleol, siop anrhegion, golff gwirion, cae chwarae antur, castell bownsio anferth a sleid.

Ar agor O hanner tymor mis Chwefror tan ddiwedd Tachwedd, ffoniwch neu ewch i’n gwefan am wybodaeth ynghylch oriau agor y gaeaf.

Disgownt 20% oddi ar tâl mynediad cyn 11yb yn 2018

Brynsiencyn, Isle of Anglesey, LL61 6TQ 01248 430411 www.angleseyseazoo.co.uk

James Pringle Weavers

photo

Llanfairpwllgwyngyllgog-erychwyrndrobwllllantys-iliogogogoch Dillad Dynion a Merched, eitemau cashmir, dillad ac offer golff.

Wisgi Cymreig, Anrhegion, Siop Esgidiau, Trenau Hornby, Dillad Babanod a Phlant Peacocks yn awr ar werth.

Bwyty sy’n gweini bwyd Cymreig rhagorol.

MYNEDIAD AM DDIM

Ar agor

Drwy’r flwyddyn ar wahân i Ddydd Nadolig a Sul y Pasg.

Amser

Llun – Sadwrn: 9am - 5.30pm, Sul: 10am - 4pm.

Disgownt

Pryd hanner pris i blentyn gydag oedolyn sy’n prynu pryd pris llawn

Holyhead Road, Llanfairpwllgwyngyll, Anglesey, LL61 5UJ 01248 717171 www.simplythebestdestinations.co.uk

Byd Natur Pili Palas

photo

Byd Natur Pili Palas yw fferm loynod byw enwocaf Cymru – ond os dewch i’n gweld byddwch yn synnu cymaint yn fwy sydd yma.

Mae hi’n jyngl go iawn yma gyda nadroedd, ymlusgiaid, pryfaid cop, sgorpionau ac adar egsotig. Mae gennym anifeiliaid anwes i chi eu cyfarfod, swrcatiaid, gloynod byw trofannol a llawer mwy, yn ogystal â chyfle i blant ollwng ychydig o stêm yn ein cae chwarae antur, ar y castell bownsio anferth neu yn y lle chwarae dan do!

Cewch hefyd fwynhau pryd o fwyd cartref neu de prynhawn yn ein caffi ac ymweld a’n siop anrhegion.

Ar agor

Drwy’r flwyddyn ar wahân i Ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan (penwythnosau yn unig ym mis Ionawr).

Amser

10am - 4.30pm. Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

Penmynydd Road, Menai Bridge, Anglesey LL59 5RP 01248 712474 www.pilipalas.co.uk

Plas Cadnant

photo

Cafodd y Gerddi Cudd eu hachub a’u hadfer i’w hen ogoniant.

Dewch i fwynhau’r ardd furiog; y borderi blodau dwbl; y jyngl; y ceunant a’r belfedir; y coedwigoedd hynafol sy’n gartref i’r wiwer goch; yr afon a’r rhaeadrau. Mae digon i’w weld yn hyfrytwch Plas Cadnant.

Gerddi, Ystafell De Draddodiadol a Chanolfan Ymwelwyr.

Ar agor

Chwefror hyd ganol-Hydref (ddim ar agor pob dydd, edrychwch y wefan am ragor o wybodaeth)

  • Chwe & Maw - Mer & Sul - 12-4pm
  • Ebr - Mer, Iau & Sul - 12-5pm
  • Mai & Meh - Maw, Mer, Iau & Sul - 12-5pm
  • Gorff & Aws - Maw, Mer, Iau, Gwe & Sul - 12-5pm
  • Med - Maw, Mer, Iau & Sul - 12-5pm
  • Hyd - Mer, Iau & Sul - 12-5pm

Cadnant Road, Menai Bridge, Anglesey. LL59 5NH 01248 717174 www.plascadnant.co.uk

Seawake

photo

Ymunwch â ni ar ‘The Beast’, mae’n debyg, yr cwch cyflymaf ar Anturiaethau Cychod Bywyd Gwyllt Afon Menai. Dewch i weld y morloi, y puffiniaid a’r pyllau pwyso neu neidio ar eu traws!

Mae taith un bywyd gwyllt yn £20 pp; Tripiau 30 munud £12 pp.

Ar agor

Drwy’r flwyddyn

Amser 9am - 8pm

Disgownt

£1 o ddisgownr o ticed plentyn pan yng nghwmni oedolyn sy’n talu’n llawn.

40 Stryd Fawr, Porthaethwy, Ynys Mon, LL59 5EF 01248 716335 www.angleseyboattrips.co.uk

Trac Mon

photo

Cylched rasio modur safonol rhyngwladol, rasio beiciau modur, sbrintio, supermoto a digwyddiadau rali trwy gydol y flwyddyn.

Mae cyfleusterau a seilwaith yn cael eu datblygu’n barhaus ar gyfer cystadleuwyr a gwylwyr. Yn 2016 enillodd y gylched Wobr Amgylcheddol fawreddog Cymdeithas Chwaraeon Modur.

Yn gyfyngedig ni dderbynnir unrhyw anifeiliaid.

Open

Drwy gydol y flwyddyn (digwyddiadau ar y penwythnosau Mawrth - Tachwedd)

Amser

9am - 5pm

Disgownt

Mynediad o dan 16 oed am ddim.

Ty Croes, Anglesey, LL63 5TF 01407 811400 www.angleseycircuit.com