Ymweliadau Addysgiadol


Rheilffordd yr Wyddfa

photo

Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4TY

Ffôn 01286 870223

Mae Trên Bach yr Wyddfa yn gyrchfan gwych ar gyfer grwpiau ysgol o bob oedran. Gall eich ymweliad integreiddio gyda sawl agwedd ar gwricwlwm yr ysgol (daeareg, y Fictoriaid, Peirianneg ac oedran stêm) a hefyd yn darparu diwrnod allan gwych ar gyfer myfyrwyr ac athrawon fel ei gilydd.

Ar Agor

Canol Mawrth hyd at Tachwedd

Maint Grwp 25 (isafswm) 1 athro am ddim i bob 10 disgybl – cysylltwch a ni am brisiau ac amseroedd.

Parcio bysus, Safle arlwyo.

Gweler Atyniad

Sw Mynydd Cymreig

photo

Old Highway, Bae Colwyn, Conwy, LL28 5UY

Ffôn: 01492 532938

Rydym yn cynnig sesiynau dysgu gyda’n Swyddog Addysg ar gyfer ysgolion a grwpiau. Maent ar gael ar amrywiaeth o bynciau i gyd-fynd â shat rydych yn dysgu y tu mewn i’r ystafell ddosbarth. Bydd ein canolfan addysg newydd sbon ar gyfer 2016 yn rhoi cyfle i myfyrwyr a grwpiau ddysgu mwy drwy fywyd gwyllt.

Ar Agor Drwy’r flwyddyn 9.30am – 5pm

Hyd Oddeutu 45 munud

Oedran O oedran meithrin

Maint grwp 10 (isafswm) 30 (uchafswm)

Taflenni ar gael yn ystod yr ymweliad, ardal Addysg / astudio, Swyddog Addysg; Susan Jones, arlwyo ar y safle, parcio bysus, ardal Picnic.

Gweler Atyniad

Rheilffordd Cwm Rheidol

photo

Park Avenue, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PG

Ffôn: 01970 625819

Ewch ar daith i Bontarfynach ar y trên stêm rheilffordd gul fel gwledd diwedd tymor neu fe allwch ei glymu i mewn â’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Gallwn ddod â’r gorffennol yn fyw drwy ysbrydoli myfyrwyr gyda hanes byw gyda ein profiad Gwacáu Ail Ryfel Byd.

Ar Agor

Gwasanaeth rheolaidd drwy gydol y flwyddyn bob dydd o ganol mis Mawrth i fis Hydref.

Hyd

1 awr

Oedran

Oll

Maint grwp

15 (Isafswm)

Parcio bysus, Safle arlwyo.

Parc Gelli Cyffwrdd

photo

Y Felinheli, Bangor, LL56 4QN

Ffôn: 01248 371493

Mae’r Gelli Gyffwrdd yn cynnig teithiau addysgiadol i grwpiau o fyfyrwyr yn awyddus i ddysgu mwy am ein prosiect cynaliadwyedd yn y parc. Gall myfyriwr ddysgu popeth am ein system casglu dŵr, rollercoaster pweru pobl ac mae ein brand 150Kw newydd arae solar; a fydd bellach yn darparu 80% o’r gofynion parciau ynni!

Ar Agor

10am – 5.30pm

Amser

45 munud

Oed

Oll

Maint Grwp

20 (uchafswm)

Maes addysg, arlwyo ar y seit, ardal picnic, parcio bysus.

Rhaid archebu 2 wythnos ymlaen llaw.

Gweler Atyniad