Newyddion

Gwyl Gerddi Gogledd Cymru - Dydd Sadwrn Mai 27ain - Dydd Sul Mehefin 11ain 2017

Mae 2017 yn gweld ail flwyddyn Gŵyl Gerddi Gogledd Cymru, digwyddiad unigryw sy’n dwyn ynghyd y gerddi gorau o fewn un o’r rhanbarthau mwyaf prydferth o Ynysoedd Prydain. O ddydd Sadwrn 27 Mai tan ddydd Sul 11 ​​Mehefin, bydd cyfanswm o 25 o gerddi trawiadol ar draws y rhanbarth yn agor eu giatiau i filoedd o ymwelwyr yn ystod yr ail Gŵyl Gerddi Gogledd Cymru. Dros yr un diwrnod ar bymtheg gogoneddus yng ngwanwyn 2017, bydd y gerddi mawr Gogledd Cymru yn dod at ei gilydd i gynnal Gŵyl o ddigwyddiadau gardd cyffrous, diddorol a difyr a gweithgareddau - Llyfryn Gwyl Gerddi Gogledd Cymru

Mae mwy na 100 o ddigwyddiadau unigryw yn cael eu cynllunio yn ystod 16 diwrnod yr ŵyl yn cynnwys perfformiadau cerddorol, sesiynau cyfeiriannu, helfeydd trysor, helfa chwilod, darlithoedd garddio, helfeydd trysor teuluol, llwybrau plant a gwerthu planhigion.

Ymysg y gerddi sy’n cymryd rhan yn yr ŵyl fydd: Gardd Bodnant, Tal y Cafn; Castell Gwrych, Abergele; Plas Yn Rhiw, Pwllheli; Caerau Uchaf,Bala; Gardd Fotaneg Treborth, Bangor; Fferm Planhigion Crug a Parc Glynllifon yng Nghaernarfon; Neuadd Aber Arto, Llanbedr; Plas Glyn Y Weddw, Llanbedrog, Plas Tan y Bwlch ger Maentwrog; Portmeirion a Phlas Brondanw ym Mhenrhyndeudraeth; Nanhoron, Pwllheli; Rheilffyrdd Ffestiniog a Ucheldir Cymru; Plas Newydd, Llanfairpwll; Gerddi Cudd Plas Cadnant, Porthaethwy; Plas Newydd, Llangollen; Gerddi Neuadd Bodrhyddan, Y Rhyl; Nantclwyd y Dre, Rhuthun; Meithrinfa Dibleys ger Rhuthun; Castell Powis a Gerddi ger y Trallwng; y Ganolfan Dechnoleg Amgen, Machynlleth a’r Ardd Dingle ger y Trallwng.

Bydd yr ŵyl, sy’n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, yn cael ei hagor yn swyddogol yn ngerddi hardd Plas Tan y Bwlch ger Maentwrog yng Ngwynedd gan Cadeirydd BBC Radio 4 ‘Gardeners Question Time’ a chyn dyn tywydd y BBC Peter Gibbs.

P’un a ydych yn dod am ddiwrnod, penwythnos, gwyliau canol wythnos neu ar gyfer cyfnod cyfan yr Ŵyl, rydym yn gwarantu y bydd yr Ŵyl yn un o uchafbwyntiau eich blwyddyn garddio.

Am ragor o fanylion am yr Ŵyl Gerddi Gogledd Cymru, ewch i Wefan Ŵyl Gerddi Gogledd Cymru neu ffoniwch 01492 531731.

Cyfryngau Cymdeithasol