Croeso i Ogledd Cymru - Blwyddyn Chwedlonol i ymweld â Chymru

MAE GENNYM MYNYDDOEDD CHWEDLONOL I YMWELD FEL YR WYDDFA … A GALLWCH MI FEDRWCH DEITHIO I FYNY I GOPA MYNYDD UCHAF CYMRU AR RHEILFFORDD.

A siarad am drenau mae gennym saith allan o’r deg ‘Trenau Bach Arbennig Cymru’ yma hefyd. Mae Gogledd Cymru yn enwog am ei threftadaeth a’i diwylliant, gallwch fordeithio ar draws yr enwog Pontcysyllte, ‘Safle Treftadaeth y Byd’, mentro i fwynglawdd llechen neu gopr neu ymweld â Castell Fictoraidd sy’n cynnwys gweithiau celf o’r Oriel Bortreadau Genedlaethol.

Mae ein gerddi yn enwog hefyd gyda Bodnant nawr ar agor drwy gydol y flwyddyn a theithiau tywys preifat yn cael eu cynnig o amgylch y gerddi hardd Plas Tan y Bwlch sy’n swatio o fewn Parc Cenedlaethol Eryri!

Os chwaraeon adrenalin yw eich diddordeb, mae gennym hynny hefyd gyda Parc Antur Surf Snowdonia; lagwˆn syrffio mewndirol cyntaf yn y byd. Neu profwch y peth agosaf at hedfan yn Zip World Velocity ar linell zip 500 troedfedd-uchel.

Dim ond rhai o’n atyniadau chwedlonol yw’r rhain i gyd wedi’i gosod yn lân, ffres, gwyllt, hardd Gogledd Cymru.More information...

Cadwch mewn cysylltiad

 

Facebook
Twitter


Dyddiau Allan Gwych Gogledd Cymru

9 Wynnstay Road,
Colwyn Bay,
LL29 8NB

Ffôn
08705168767


Ymholiad ar-lein


Lawrlwytho Pamffled

brochure