Gogledd Ddwyrain Cymru


Cei Llangollen

photo

Dewch draw am daith 2 awr gyffrous ar draws ddyfrbont fawreddog Telford ym Mhontcysyllte.

Er mwyn sicrhau eich bod yn gysurus ac yn ddiogel mae ein cwch wedi’i gwresogi ac yn addas ar gyfer pob tywydd. Byrbrydau a bar llawn. Sylwebaeth drwy gydol y daith.

Cartref y cychod a dynnir gan geffylau. Profwch 45 munud o heddwch a thawelwch ar drip mewn cwch sy’n cael ei dynnu gan geffyl ar hyd gamlas hyfryd Llangollen. Dyma’r cwmni cychod a dynnir gan geffylau hynaf sydd dal ar waith yn y DU ac o bosibl yn y byd. Rydym hefyd yn rhedeg trip 2 awr i Readr Bwlch yr Oernant bob dydd Sadwrn a dydd Sul.

Llangollen Wharf, Wharf Hill, Llangollen, Denbighshire LL20 8TA 01978 860702 www.horsedrawnboats.co.uk

Rheilffordd Llangollen

photo

Ewch ar daith ar drên o Langollen drwy harddwch Dyffryn Dyfrdwy. Mae’r lein 10 milltir yn rhedeg drwy rai o olygfeydd mwyaf godidog Gogledd Cymru.

Mae Rheilffordd Llangollen yn cynnig gwasanaethau bob dydd rhwng y Pasg a mis Medi yn ogystal â llu o ddigwyddiadau arbennig gan gynnwys:

 • Diwrnod Allan Efo Tomos
 • Teithiau Santa
 • Trenau Cwrw Go Iawn
 • Galâu
 • Trenau Jazz
 • Trenau Pusgod a Sglodion

Ar agor

Bob dydd Ebrill i fis Medi. I gael gwybodaeth am oriau agor y gaeaf ffoniwch neu ewch i’n gwefan.

Amser

10am - 5pm.

Disgownt

£1 o ddisgownt wrth dalu (dim ond ar amserlenni A, B neu C, ddim yn ddilys ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau).

The Station, Abbey Road, Llangollen LL20 8SN 01978 860979 www.llangollen-railway.co.uk

Llun gan David Smith

Safe and Sound Outdoors

photo

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau awyr agored i siwtio pawb ac rydym bob amser yn barod i estyn croeso cynnes i chi.

Gallwn gynnig Rafftio Dŵr Gwyn, Dringo Creigiau ac Abseilio, Cerdded Ceunentydd, Hurio Beics a llawer mwy o weithgareddau i siwtio pawb, felly os ydych yn unigolyn neu’n rhan o dîm gallwn helpu.

Prisiau o £20 y pen.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn, 9am - 5pm dydd Llun – dydd Sul.

Chapel Street, Llangollen, LL20 8NW. 01978 860471 www.sasoutdoors.co.uk

White Water Active

photo

Mae Darparwr Gweithgareddau Awyr Agored Gorau’r DU yn cynnig gweithgareddau cyffrous drwy gydol y flwyddyn yn Llangollen, Gogledd Cymru. Mae White Water Active yn lle perffaith ar gyfer teuluoedd ac unigolion.

Dewiswch o un o’n gweithgareddau gwych:

 • Rafftio Dwr Gwyn
 • Bugs Afon
 • Cerdded Ceunentydd a llawer mwy

Darperir yr holl gyfarpar ac mae gostyngiadau i deuluoedd ar gael.

Prisiau o £40 y pen.

Ar agor

Gydol y flwyddyn 8.30am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Sul

Disgownt

Bwciwch gweithgareddau a derbyniwch ostyngiad o 15%. Maint y grwpiau isafswm yn berthnasol.

Chapel Street, Llangollen, LL20 8NW 01978 860471 www.sasoutdoors.co.uk

Abakhan Fabrics, Hobby And Home

photo

…am Ysbrydoliaeth a Chreadigrwydd!

Dewch i Abakhan i brynu eich defnyddiau a phopeth arall yr ydych ei angen ar gyfer gwnïo, gweu a chrefftau di-ri! Cynhelir arddangosiadau gwnïo a chrefftau y rhan fwyaf o benwythnosau neu beth am ymuno â dosbarth gwnïo neu grefft? Ewch i’r caffi am bryd o fwyd cartref blasus - mae brecwast, cinio, te prynhawn a chacennau cartref ar gael. Mae yma hefyd le chwarae i blant a Siop Anrhegion. Prynwch Ar-lein www.abakhan.co.uk

Siopau hefyd yn:

 • Gaer
 • Lerpwl
 • Penbedw
 • Bolton
 • Manceinion
 • Preston
 • Hanley

Ar agor

dydd Llun - dydd Sadwrn 9.30am - 5.15pm (Caffi 9am – 5pm) dydd Sul 10.30am - 4.30pm (Caffi 9am – 4.30pm)

Amser

9am - 5pm

Coast Road, Llanerch-y-Mor, Mostyn CH8 9DX 01745 562100 www.abakhan.co.uk

Techniquest Glyndwr

photo

Yn Techniquest Glyndwr, gallwch ddarganfod byd rhyfeddol gwyddoniaeth gyda dros 75 o arddangosfeydd a phosau rhyngweithiol ynghyd â rhaglen o wyddoniaeth byw y bydd y teulu i gyd yn ei fwynhau.

Bydd staff cyfeillgar wrth law i sicrhau eich bod yn cael y gorau allan o’ch ymweliad ac eich bod yn profi diwrnod allan gyda gwahaniaeth, ym mhob tywydd. Gallwch ddod a’ch bwyd a lluniaeth eich hunain i fwynhau yn ein gofod caffi dan do neu fwyta y tu allan yn ein hardal picnic deniadol.

Rhif Elusen. 1102959

Ar agor

10am tan 4.30pm Dydd Llun i Dydd Gwener. 11am tan 4.30pm Dydd Sadwrn a Dydd Sul.

Disgownt

Mynediad plentyn am ddim gyda tal mynediad drwy docyn pris llawn (rhaid cynnwys o leiaf un oedolyn).

Mold Road, Wrexham, LL11 2AW 01978 293400 www.tqg.org.uk

Park Hall

photo

Parc Fferm sydd wedi ennill sawl gwobr Atyniad pob tywydd i’r teulu

Moch Rasio 40,000 troedfedd sqwar o dan do Antur - Chwilio a Chware!

15% Disgownt Ar fynediad dyddiol gyda’r hysbyseb hwn

Park Hall, Oswestry, Shropshire SY11 4AS 01691 671123 www.parkhallfarm.co.uk

Anglo Welsh Canal Boat Holidays

photo

Rhowch gynnig ar taith cwch-dydd o’n lleoliad yn Nhrevor am dim ond £12 y person.

Cyfarpar llawn ar gyfer eich pleser gyda oergell a thoiled ar fwrdd, man eistedd dan do ac awyr agored.

Mae pob cwch yn cario hyd at 10 o bobl. Dewch a’ch teulu a’ch ffrindiau ac ar ôl peth hyfforddiant arbenigal, i ffwrdd a chi!

Ar agor

Haf 9am - 4pm; Gaeaf 9am - 3pm

Canal Wharf, Trevor, Llangollen, LL20 7TT 01978 821749 www.anglowelsh.co.uk