Gogledd Ddwyrain Cymru


Cei Llangollen

photo

Dewch draw am daith 2 awr gyffrous ar draws ddyfrbont fawreddog Telford ym Mhontcysyllte.

Er mwyn sicrhau eich bod yn gysurus ac yn ddiogel mae ein cwch wedi’i gwresogi ac yn addas ar gyfer pob tywydd. Byrbrydau a bar llawn. Sylwebaeth drwy gydol y daith.

Cartref y cychod a dynnir gan geffylau. Profwch 45 munud o heddwch a thawelwch ar drip mewn cwch sy’n cael ei dynnu gan geffyl ar hyd gamlas hyfryd Llangollen. Dyma’r cwmni cychod a dynnir gan geffylau hynaf sydd dal ar waith yn y DU ac o bosibl yn y byd. Rydym hefyd yn rhedeg trip 2 awr i Readr Bwlch yr Oernant bob dydd Sadwrn a dydd Sul.

Llangollen Wharf, Wharf Hill, Llangollen, Denbighshire LL20 8TA 01978 860702 www.horsedrawnboats.co.uk

Rheilffordd Llangollen

photo

Ewch ar daith ar drên o Langollen drwy harddwch Dyffryn Dyfrdwy. Mae’r lein 10 milltir yn rhedeg drwy rai o olygfeydd mwyaf godidog Gogledd Cymru.

Mae Rheilffordd Llangollen yn cynnig gwasanaethau bob dydd rhwng y Pasg a mis Medi yn ogystal â llu o ddigwyddiadau arbennig gan gynnwys:

  • Diwrnod Allan Efo Tomos
  • Teithiau Santa
  • Trenau Cwrw Go Iawn
  • Galâu
  • Trenau Jazz
  • Trenau Pusgod a Sglodion

Ar agor

Bob dydd Ebrill i fis Medi. I gael gwybodaeth am oriau agor y gaeaf ffoniwch neu ewch i’n gwefan.

Amser

10am - 5pm.

Disgownt

Disgownt o £1 ar y cofnod (dim ond ar amserlen A neu B - nid yw’n ddilys ar unrhyw ddigwyddiadau).

Rhaid cyflwyno un daleb i bob person i dderbyn gostyngiad. Taleb gwreiddiol yn unig - dim llungopïau.

The Station, Abbey Road, Llangollen LL20 8SN 01978 860979 www.llangollen-railway.co.uk

Llun gan Matthew Collier

Techniquest Glyndwr

photo

Yn Techniquest Glyndwr, gallwch ddarganfod byd rhyfeddol gwyddoniaeth gyda dros 75 o arddangosfeydd a phosau rhyngweithiol ynghyd â rhaglen o wyddoniaeth byw y bydd y teulu i gyd yn ei fwynhau.

Bydd staff cyfeillgar wrth law i sicrhau eich bod yn cael y gorau allan o’ch ymweliad ac eich bod yn profi diwrnod allan gyda gwahaniaeth, ym mhob tywydd. Gallwch ddod a’ch bwyd a lluniaeth eich hunain i fwynhau yn ein gofod caffi dan do neu fwyta y tu allan yn ein hardal picnic deniadol.

Rhif Elusen. 1102959

Ar agor

10am tan 4.30pm Dydd Llun i Dydd Gwener. 11am tan 4.30pm Dydd Sadwrn a Dydd Sul.

Disgownt

Mynediad plentyn am ddim gyda tal mynediad drwy docyn pris llawn (rhaid cynnwys o leiaf un oedolyn).

Mold Road, Wrexham, LL11 2AW 01978 293400 www.tqg.org.uk