Digwyddiadau


imageSw Mor Mon
Sw Mor Mon Brynsiencyn, Ynys Mon

Mawrth - Helfa Wyau Pasg, Mehefin - Wythnos Dolphin a Morfilod Genedlaethol, Awst - Wythnos Forol Ynys Môn & Wythnos Forol Genedlaethol, Hydref - Digwyddiad Calan Gaeaf.

Gweler y wefan am fanylion a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

01248 430411 www.angleseyseazoo.co.uk

imageCastell Bodelwyddan
Bodelwyddan, ger Rhyl, Sir Ddinbych

  • Mehefin – Rali Tri Castell
  • Gorffennaf – Rali hen Beiriannau
  • Gorffennaf – Sioe Beic a Ceir Clasurol

Gweler y wefan am fanylion a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

01745 584060 www.bodelwyddan-castle.co.uk

imageGerddi Bodnant
Tal-y-Cafn, Bae Colwyn, Conwy

Rhagfyr – Diwrnod Gwisgo Coed! Gwnewch addurn syml o ddeunyddiau naturiol i hongian ar y goeden, a dewch i wybod am y coed rhyfeddol ym Modnant.

Gweler y wefan am fanylion a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

01492 650460 www.nationaltrust.org.uk/bodnantgarden

imageFfestiniog Railway
Gorsaf yr Harbwr, Porthmadog, Gwynedd

  • Mawrth – Digwyddiadau Pasg i’r teulu o amgylch y rheilffyrdd.
  • Ebrill – Digwyddiad gwirfoddolwyr newydd.
  • Hydref - Digwyddiad Penwythnos Fictoraidd (i’w gadarnhau) & Trenau Calan Gaeaf
  • Gorffennaf - Trenau Siôn Corn.

Gweler y wefan am fanylion a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

01766 516000 www.festrail.co.uk

imageLlangollen Railway
The Station, Abbey Road, Llangollen

Ionawr - Winter Warmer Gala Weekend will see a mixture of steam and diesel hauled passenger and goods trains, providing lots of variety and interest for everyone. Bydd Penwythnos Gala’r Gaeaf yn gweld cymysgedd o trennau stêm a diesel tynnu teithwyr a threnau nwyddau, gan ddarparu llawer o amrywiaeth a diddordeb i bawb. Rhagfyr – Trenau Siôn Corn.

Gweler y wefan am fanylion a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

01978 860979 www.llangollen-railway.co.uk

Llun gan David Smith

imageRafftio Dŵr Gwyn Cenedlaethol
Frongoch, Bala, Gwynedd

Kayaking and Canoeing – weekend adventure breaks. Team building sessions. Rescue Training plus Coaching throughout the year. October – Halloween Rafting, don’t miss out on treats, scares and fun.

Please see website for more details and events throughout the year.

01678 521083 www.ukrafting.co.uk

imagePark Hall
Park Hall, Oswestry, Shropshire SY11 4AS

Caiacio a Chanŵio –gwyliau antur penwythnos. sesiynau adeiladu tîm. Hyfforddiant Achub yn ogystal a Hyfforddi drwy gydol y flwyddyn .Hydref– Rafftio Calan Gaeaf, peidiwch â cholli allan ar ddanteithion a hwyl.

Gweler y wefan am fanylion a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

01691 671123 www.parkhallfarm.co.uk

imagePili Palas
Penmynydd Road, Porthaethwy, Ynys Mon

Trowch eich breuddwyd o weithio gydag anifeiliaid yn realiti yn y Pili Palas – dewch yn geidwad anifeiliaid ar gyfer y diwrnod! Gwaith caled ond llawer o hwyl ar gyfer isafswm oedran 14+. Hydref – rfio pwmpen. Hydref - Calan Gaeaf Hanner Tymor. Rhagfyr – cwrdd Siôn Corn.

Gweler y wefan am fanylion a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

01248 712474 www.pilipalas.co.uk

imagePortmeirion
ger Porthmadog, Gwynedd

Ebrill - Mae Penwythnos Chwech o’r Gymdeithas Un (Carcharorion) gyda gweithgareddau awyr agored i fwynhau. Medi – Gwyl Rhif 6, gwledd pwrpasol o gerddoriaeth, celf a diwylliant. Rhagfyr – Ffair Grefftau a Bwyd Portmeirion.

Gweler y wefan am fanylion a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

01766 770000 www.portmeirion-village.com

imageSeaQuarium
East Parade, Rhyl

Teithiau y tu ôl i’r llenni trwy gydol y flwyddyn. Rhyngweithiadau cyffwrdd pwll lle gallwch deimlo beth yw Blodyn y Gwynt neu bwrs y Mermaid. Tachwedd – Calan Gaeaf. Rhagfyr - Digwyddiadau Santa.

Gweler y wefan am fanylion a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

01745 344660 www.seaquarium.co.uk

imageTrefriw Woollen Mills
Main Road, Trefriw

Mehefin - Hydref - Gwneuthurwr ryg rag lleol yn dangos gwahanol dechnegau rag gwneud matiau ar gyfer uwch-gylchu hen ddillad. Pob Dydd Mawrth - Arddangosiadau Gwehyddu a gwehyddwyr gardd. Teithiau tywysedig ar gais.

Gweler y wefan am fanylion a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

01492 640462 www.t-w-m.co.uk

imageSw Mynydd Cymreig
Upper Colwyn Bay, Conwy

Dod yn gofalwr Sw am y diwrnod. Gweithgareddau ychwanegol yn cymryd lle yn ystod Gwyliau Banc a Gwyliau Ysgol. Hydref- Calan Gaeaf Arbennig. Rhagfyr – Ymwelwch a Santa.

Gweler y wefan am fanylion a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

01492 532938 www.welshmountainzoo.org