Cynigion Arbennig/ Talebau


I gael mynediad at ein Talebau Cynigion Arbennig lawrlwythwch gopi o’n Pamffled - cliciwch yma

Rheilffordd Llangollen - £1 o ddisgownt wrth dalu (dim ond ar amserlenni A, B neu C, ddim yn ddilys ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau). - cliciwch yma i weld yr atyniad

White Water Active - Bwciwch gweithgareddau a derbyniwch ostyngiad o 15%. Maint y grwpiau isafswm yn berthnasol. - cliciwch yma i weld yr atyniad

Techniquest Glyndwr - Mynediad plentyn am ddim gyda tal mynediad drwy docyn pris llawn (rhaid cynnwys o leiaf un oedolyn). - cliciwch yma i weld yr atyniad

Park Hall - 15% Disgownt ar fynediad dyddiol gyda’r hysbyseb hwn - cliciwch yma i weld yr atyniad

Castell Bodelwyddan - £1 oddi ar unrhyw docyn dydd – un daleb fesul tocyn. - cliciwch yma i weld yr atyniad

Sw Mynydd Cymru - £1 (os oes o leiaf un oedolyn ac un plentyn yn talu’r pris llawn) - cliciwch yma i weld yr atyniad

SeaQuarium - Un mynediad am ddim gydag un oedolyn yn talu’r pris llawn. Rhaid cyflwyno’r daleb cyn talu, dilys tan Rhagfyr 2017. Ddim i’w defnyddio ar y cyd ag unrhyw gynnig arall. Mae’r rheolwyr yn neilltuo’r hawl i wrthod mynediad. - cliciwch yma i weld yr atyniad

Sw Môr Môn - 20% oddi ar tâl mynediad cyn 11yb yn 2017 - cliciwch yma i weld yr atyniad

James Pringle Weavers - Pryd hanner pris i blentyn gydag oedolyn sy’n prynu pryd pris llawn - cliciwch yma i weld yr atyniad

Anglesey Boat Trips - £2.50 o disgownt oddi ar docyn plentyn yng nghwmni oedolyn sy’n talu pris llawn - cliciwch yma i weld yr atyniad

Rafftio Dŵr Gwyn - Hurio siwt wlyb am ddim gydag un o’r talebau cynnig arbennig atodedig. - cliciwch yma i weld yr atyniad

Gelli Gyffwrdd - £1 o ostyngiad (ddim i’w ddefnyddio ar y cyd ag unrhyw gynnig arall) Yn ddilys o ganol Mawrth i ddiwedd Hydref. - cliciwch yma i weld yr atyniad

Sygun Coppermine - 10% o ddisgownt ar fynediad cyn 10.30am. - cliciwch yma i weld yr atyniad

Ogofâu Llechwedd - 10% ddisgownt ar fwyd a diod (dangoswch y daleb cyn talu) - cliciwch yma i weld yr atyniad

Canolfan Bwyd Cymru Bodnant - 2 am bris 1 ar gyfer Te neu Goffi yn Ystafell De y Ffwrnais T a Rh: Rhaid dangos y cynnig ar y pamffled, un pob person – dilys hyd at 01/11/2017 - cliciwch yma i weld yr atyniad

Dr Zigs Extraordinary Bubbles - Gostyngiad o £1 ar gyfer yr 2il blentyn pan yn nghwmni plentyn sy’n talu’r pris llawn - cliciwch yma i weld yr atyniad

Canolfan y Dechnoleg Amgen - Gostyngiad o £1 oddi ar docyn plentyn pan yng nghwmni oedolyn sy’n talu pris llawn ar fynediad - cliciwch yma i weld yr atyniad