Arfordirol


Castell a Parc Bodelwyddan

photo

Mae Castell Bodelwyddan yn amgueddfa teuluol cyfeillgar a parc gwledig yn cynnig rhywbeth i bawb. Gweithgareddau ymarferol dan do, ardal chwarae antur, profiadau ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch ymweliad drwy wneud defnydd o’n hoffer tywys digidol am ddim sydd ar gael o’r brif fynedfa. Ar gyfer teuluoedd mae gennym gwisiau, llwybrau a theclynnau chwilota, teganau a thema yn yr ystafelloedd hanesyddol a galeri ryngweithiol.

Ar agor

Dydd Mawrth i Dydd Iau, Sadwrn a Sul drwy gydol y flwyddyn. Bob dydd yn ystod gwyliau ysgolion lleol.

Amser

Misoedd y gaeaf 10.30am - 4pm Misoedd yr haf 10.30am - 5pm

Disgownt

£1 oddi ar unrhyw docyn dydd – un daleb fesul tocyn.

Bodelwyddan, Denbighshire LL18 5YA 01745 584060 www.bodelwyddan-castle.co.uk

Sw Mynydd Cymru

photo

Dewch i wirioni dros yr anifeiliaid yn ein sw cadwraeth cyfeillgar a gofalgar a’i erddi hyfryd.

Cewch gyfarfod y Tsimpansïaid a gweld y Morlewod yn cael eu bwydo.

  • Fferm blant
  • Antur yn y jyngl
  • Bwyty - prydau poeth a byrbrydau ar gael
  • Holwch ynglŷn â digwyddiadau arbennig.

Ar agor

Drwy’r flwyddyn heblaw Dydd Nadolig.

Amser

Ebrill - Hydref: 9.30am - 6pm, mynediad olaf cyn 5.00pm Tachwedd - Mawrth: 9.30am - 5pm, mynediad olaf cyn 4.00pm.

Disgownt

£1 (os oes o leiaf un oedolyn ac un plentyn yn talu’r pris llawn)

Colwyn Bay, Conwy LL28 5UY 01492 532938 www.welshmountainzoo.org

Tramffordd y Gogarth

photo

Yn difyrru ymwelwyr ers 1902, ni allwch fethu atyniad treftadaeth mwyaf blaenllaw Llandudno a’r unig dramffordd sy’n cael ei thynnu ar geblau ym Mhrydain. mae’r Tram yn mynd â chi ar daith filltir hardd, syfrdanol i gopa’r Gogarth.

Tra byddwch yn yr ‘Halfway Station’, gallwch ddysgu am hanes hynod peirianneg Fictoraidd a gweld y system rheilffordd halio pwerus ar waith.

Ar ôl i chi gyrraedd y brig, ymlaciwch a mwynhewch y golygfeydd godidog neu archwiliwch y Gogarth a’i atyniadau.

Ar agor

Diwedd mis Mawrth hyd ddiwedd mis Hydref.

Amser

10am - 6pm (cau am 5pm yn ystod misoedd Mawrth a Hydref yn unig).

Victoria Station, Church Walks, Llandudno, LL30 2NB 01492 577877 www.greatormetramway.co.uk

SeaQuarium

photo

Morlewod a sioeau gwych bob dydd. Cewch weld creaduriaid y môr yn eu cynefinoedd naturiol a synnu ar rhyfeddodau’r dyfroedd – atyniad pob tywydd.

Ar agor

Drwy’r flwyddyn ar wahân i 25 a 26 Rhagfyr

Amser

10am - 4pm.

Disgownt

Un mynediad am ddim gydag un oedolyn yn talu’r pris llawn. Rhaid cyflwyno’r daleb cyn talu, dilys tan Rhagfyr 2017. Ddim i’w defnyddio ar y cyd ag unrhyw gynnig arall. Mae’r rheolwyr yn neilltuo’r hawl i wrthod mynediad.

East Parade, Rhyl, Denbighshire LL18 3AF 01745 344660 www.seaquarium.co.uk

Golff Gogledd Cymru

photo

Ymwelwch â Gogledd Cymru ac fe welwch clybiau croesawgar a cyfeillgar sy’n gwerthfawrogi eich presenoldeb ac yn cynnig lletygarwch gwych. Felly, os ydych yn dod â theulu neu gyda’ch ffrindiau golff, gallwch ddisgwyl amrywiaeth o gyrsiau o ansawdd gwych a gwerth rhagorol am arian.

Dewis o 60 o gyrsiau

  • Pecynnau Golff
  • Pasiau Golff
  • Amseroedd-tî
  • Cynnigion Arbennig

9 Ffordd Wynnstay, Bae Colwyn, LL29 8NB 0845 450 5885 www.golf-northwales.co.uk